การดูเเลรักษา รองเท้า
SHOES CARE

วิธีการดูแลรักษารองเท้า!

รองเท้าเปียกน้ำ ควรเช็ด หรือ ซับน้ำ ตากให้แห้ง เพื่อป้องกันการขึ้นรา
การดูเเลรักษา รองเท้า
SHOES CARE

วิธีการดูแลรักษารองเท้า!

รองเท้าเปียกน้ำ ควรเช็ด หรือ ซับน้ำ
ตากให้แห้ง เพื่อป้องกันการขึ้นรา
วิธีการรักษา4
Do Not Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

แปรงซัก
Wash with Brush

ซักล้างด้วยแปรงขนนุ่ม

การตากผ้าเเห้ง
Dry

เช็ด ซับ ให้แห้งได้ตามปกติ

ไม่ใช้เครื่องซักผ้า
Do Not Machine Wash

ห้ามใช้เครื่องซักผ้า

ตากในที่ร่ม
Dry In the Shade

ตากในที่ร่ม

วิธีการรักษา4
Do Not Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

แปรงซัก
Wash with Brush

ซักล้างด้วยแปรงขนนุ่ม

การตากผ้าเเห้ง
Dry

เช็ด ซับ ให้แห้งได้ตามปกติ

ไม่ใช้เครื่องซักผ้า
Do Not Machine Wash

ห้ามใช้เครื่องซักผ้า

ตากในที่ร่ม
Dry In the Shade

ตากในที่ร่ม