ที่อยู่

บริษัท ล้านนาผ้าฝ้ายไทย จำกัด

51-53-55 ถนน.วิชชานนท์ ต.ช้างม่อย
อ.เมืองเชียงใหม่ 50300

  โทรศัพท์:  086-445-1762 , 088-2592854 , 053-331684

CONTACT US

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาต่างๆ สามารถกดปุ่ม “กรอกแบบฟอร์ม” ได้เลยนะคะ

SEND US A MESSAGE

บริษัท ล้านนาผ้าฝ้ายไทย จำกัด

51-53-55 ถนน.วิชชานนท์ ต.ช้างม่อย
อ.เมืองเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 086-445-1762 , 088-2592854 , 053-331684