เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้วกรุณาส่งสลิปการชำระเงินที่ช่องหลักฐานการโอนเงินแล้วกดส่งข้อมูล ลูกค้าจะได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงิน ทางอีเมล์ของลูกค้า (ตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระเงิน) กรุณาตรวจสอบอีเมล์ในถังขยะ (Junk mail) ด้วยในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์
วิธีการแจ้งชำระเงิน