ดูเเลรักษา
CLOTHING CARE

วิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า!

นำผ้าแยกซักจากผ้าชนิดอื่น สามารถซักด้วยมือและซักเครื่องได้ ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว ปั่นหมาดให้ใช้ความเร็วรอบต่ำ
ตากในที่ร่มไม่ควรโดนแดดโดยตรง เพราะจะทำให้สีหมองเร็ว
ดูเเลรักษา
CLOTHING CARE

วิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า!

นำผ้าแยกซักจากผ้าชนิดอื่น สามารถซัก
ด้วยมือและซักเครื่องได้ ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
ปั่นหมาดให้ใช้ความเร็วรอบต่ำ ตากในที่ร่ม ไม่ควร
โดนแดดโดยตรง เพราะจะทำให้สีหมองเร็ว
วิธีการรักษา1
Hand Wash

ซักด้วยมือ

วิธีการรักษา5
Do Not Dry Clean

ห้ามซักแห้ง

วิธีการรักษา4
Do Not Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

วิธีการรักษา3
Warm Iron Medium Iron

รีดด้วยอุณหภูมิปานกลาง

วิธีการรักษา2
Machine Wash Cold

ซักด้วยเครื่องซักผ้า อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

วิธีการรักษา1
Hand Wash

ซักด้วยมือ

วิธีการรักษา5
Do Not Dry Clean

ห้ามซักแห้ง

วิธีการรักษา4
Do Not Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

วิธีการรักษา3
Warm Iron Medium Iron

รีดด้วยอุณหภูมิปานกลาง

วิธีการรักษา2
Machine Wash Cold

ซักด้วยเครื่องซักผ้า อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

การดูเเลรักษา รองเท้า
SHOES CARE

วิธีการดูแลรักษารองเท้า!

รองเท้าเปียกน้ำ ควรเช็ด หรือ ซับน้ำ ตากให้แห้ง เพื่อป้องกันการขึ้นรา
การดูเเลรักษา รองเท้า
SHOES CARE

วิธีการดูแลรักษารองเท้า!

รองเท้าเปียกน้ำ ควรเช็ด หรือ ซับน้ำ
ตากให้แห้ง เพื่อป้องกันการขึ้นรา
วิธีการรักษา4
Do Not Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

แปรงซัก
Wash with Brush

ซักล้างด้วยแปรงขนนุ่ม

การตากผ้าเเห้ง
Dry

เช็ด ซับ ให้แห้งได้ตามปกติ

ไม่ใช้เครื่องซักผ้า
Do Not Machine Wash

ห้ามใช้เครื่องซักผ้า

ตากในที่ร่ม
Dry In the Shade

ตากในที่ร่ม

วิธีการรักษา4
Do Not Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

แปรงซัก
Wash with Brush

ซักล้างด้วยแปรงขนนุ่ม

การตากผ้าเเห้ง
Dry

เช็ด ซับ ให้แห้งได้ตามปกติ

ไม่ใช้เครื่องซักผ้า
Do Not Machine Wash

ห้ามใช้เครื่องซักผ้า

ตากในที่ร่ม
Dry In the Shade

ตากในที่ร่ม