HOW TO RETURN

HOW TO RETURN

ฉันจะคืนสินค้าได้อย่างไร ?
สภาพสินค้าสมบูรณ์
STEP 1

1. สภาพสินค้าสมบูรณ์

มีป้ายแท็กสินค้าติดอยู่
STEP 2

2. มีป้ายแท็กสินค้าติดอยู่

ไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
STEP 3

3. ไม่ผ่านการใช้งานและการซัก

คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน
STEP 4

4. คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน

พร้อมกับลูกค้าต้องแนบ สลิปใบเสร็จสั่งซื้อสินค้า ส่งกลับมาพร้อมกับสินค้าด้วย

ขั้นตอนการคืนสินค้า

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่
STEP 1

1. โทรติดต่อเจ้าหน้าที่

แจ้งรายละเอียด
โทรศัพท์:  086-4451762 , 088-2592854 , 053-331684

ตรวจสอบสินค้า
STEP 2

2. ตรวจสอบสินค้า

หลังจากทางร้าน ได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้ว ทางร้านเราจะทำการตรวจสอบสินค้า

ในกรณีที่สินค้าชำรุด
STEP 3

3. ในกรณีที่สินค้าชำรุด

ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้

ในกรณีลูกค้าขอคืนเงิน
STEP 4

4. ในกรณีลูกค้าขอคืนเงิน

ทางร้านจะทำการ ส่งคืนเงินให้ภายใน 7 วัน หลังจากทำการตรวจเช็คสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับ ลูกค้าแจ้งเลขบัญชี